Vår bok i Riksdagen

Den 25 maj blir det ett seminarium kring sjukdomen ME och personer med långtids-covid. Deltar gör läkare, politiker och personer som drabbats av dessa sjukdomar. En av deltagarna är författaren till den senaste boken från Cayenne förlag, Björn Eklund. Han gästade riksdagen den 14 april för att överlämna böcker till ett antal riksdagsledamöter. Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet tog emot böckerna på riksdagens trappa.

Foto: Maria Eklund
En av böckerna går till statsminister Stefan Löven.