Oxygen – kampen om luft

”Ola Didrik Saugstad är en modern Semmelweis – den österrikiske läkaren som påvisade sammanhanget mellan läkares och barnmorskors handhygien och utbredningen av barnsängsfeber. Sådant blir det bråk utav! Saugstad visade att en tvåhundraårig praxis med användning av syrgas i stället för vanlig luft, ofta är skadligt och i värsta fall dödligt. I boken skildrar Saugstad sitt eget liv som visselblåsare och forskare. Boken har blivit precis så insiktsfull, ärlig och modig som jag hoppades.
Thorvald Steen, författare

Ola Didrik Saugstad (f 1947) var professor i Pediatrik (1991-2017) och neonatalläkare (1986-2017) vid Rikshospitalet/Universitetet i Oslo. Hans forskning, som denna bok handlar om, startade i Uppsala då han 1973 blev doktorand hos Professor Gösta Rooth vid Akademiska sjukhuset. Han är nu professor emeritus i Oslo och från 2018 också adjungerad professor i pediatrik/neonatalmedicin vid Northwestern University i Chicago. Han har vunnit en lång rad priser för sitt arbete, däribland ”The Landmark Award” och ”Nordiska medicinpriset”. År 2010 fick han St. Olavs orden. Saugstad är medlem i ”Det norska videnskapsakademi”, är medlem i sex internationella medicinska föreningar och hedersdoktor och professor vid flera utländska universitet.

Ola Didrik Saugstads insatser när det gäller för tidigt födda barn har gjort att han är nominerad till Nobelpriset i Medicin. Boken har tidigare publicerats på norska, och under 2021 på engelska och italienska, och fler översättningar är på gång.

Boken är på 260 sidor.