Kriminologi, läran om brott och brottslighet

Kriminologi – Läran om brott och brottslighet är ett läromedel i första hand tänkt för gymnasiet. Boken är uppbyggd för att undervisas i den ordning kapitlen kommer, men varje kapitel kan också läsas vart och ett för sig. Stor vikt har lagts vid att ge uppdaterad information och att belysa kriminologiska frågor och fakta ur flera perspektiv. Läromedlet ger därför en både bred men även fördjupande framställning av vad kriminologi handlar om. Varje kapitel inleds med en ordlista och är rikligt illustrerat med bilder, tabeller och diagram.

Kriminologi – Läran om brott och brottslighet är förutom lärobok med främst gymnasieelever som målgrupp också en bra grundbok för universitets- och högskolestuderande som studerar kurser i kriminologi. Boken kan också vara intressant för en bredare läsekrets, för den som på egen hand vill fördjupa sig i kriminologi och samhällsfrågor kopplade till det.

En lärobok som denna har att täcka ett oerhört omfattande material och skulle inte kunnat skrivas om inte resonemang förkortats och sammanfattats. Källmaterialet är rikligt och de flesta slutsatser och tolkningar bygger på det som specialister på olika områden inom kriminologidisciplinen formulerat. Denna lärobok gör därför inte anspråk på att vara ett självständigt vetenskapligt arbete och därför har inga källhänvisningar gjorts i den löpande texten även om det förekommer referat till källmaterialet.

Boken är skriven av Anna Larsson. Hon har lång erfarenhet som lärare på gymnasiet och som kursansvarig för kursen Kriminologi vid Sundsvalls gymnasium har hon undervisat i kriminologi i många år. Delar av boken har faktagranskats av specialister inom olika områden.

I serien ingår även boken Kriminologi – Tematiska fördjupningar som har samma struktur men riktar sig i första hand till elever som har grundläggande kunskaper i kriminologi som disciplin. Båda böcker används med fördel parallellt i undervisningen.

ANNA LARSSON, född 1974, är legitimerad lärare och undervisar i samhällsvetenskapliga ämnen, historia och kriminologi vid Sundsvalls gymnasium. Vid sidan av sitt arbete som gymnasielärare författar hon läromedel. Hon har tidigare gett ut en forskningsrapport för Ungdomsstyrelsen samt varit medförfattare till en bok utgiven av Demokratiinstitutet i Sundsvall.

Boken finns att köpa via Förlagssystem, Bokinfo.